Home Forums Official Forum- Navsingh Punjabi Song | Video and Lyrics Babbu Maan & Ranjit Bawa Vs Jalam Sarkara | Live Reply To: Babbu Maan & Ranjit Bawa Vs Jalam Sarkara | Live

#2978 Reply

Babbu Singh

“ਸੁਨੋ ਬਾਗੀ ਸੋਚ” …………-ਬੱਬੂ ਮਾਨ –
“ਤੀਰ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਤੋੰ ਬਿਨਾੰ ਜੱਗ ਸੱਖਣਾ”…..-ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਾਵਾ-